KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Louise Beuchert
Forsker, cand.oecon, ph.d.

Louise Beuchert er ph.d. i økonomi og arbejder med effektmålinger og registeranalyser inden for børn og unge-området.
Udskriv Del på
Telefon: 3369 7733
Telefon: 3369 7733
Afdeling: VIVE Effektmåling
Sted: Aarhus

Vidensområder

Louise beskæftiger sig primært inden for børn og unge-området, herunder betydningen af familieforhold og kvaliteten af dagtilbud og skoler. Hun har arbejdet med grundskolen og hvordan skolens ressourcer og strukturering – for eksempel skolens størrelse eller brug af tolærerordninger – har betydning for børnenes trivsel og faglige udvikling.
Derudover har Louise ekspertise inden for design og evaluering af indsatser på skoleområdet, både i form af lodtrækningsforsøg og registerbaserede studier.

Metoder

Louise anvender mikro-økonometriske metoder og arbejder med både registerdata og data fra spørgeskemaindsamlinger. Hun har også opbygget viden om brugen af elevers nationale test og nationale trivselsmålinger i effektstudier.

Baggrund

Louise er uddannet cand.oecon. fra 2013 og har en ph.d. i økonomi fra Aarhus Universitet fra 2016. Hun har tidligere været ansat i en forskerstilling ved TrygFondens Børneforskningscenter på Aarhus Universitet. Louise har praktisk erfaring med lodtrækningsforsøg på skoleområdet og har blandt andet evalueret et forsøg med tolærerordninger for Undervisningsministeriet og et inklusionsprogram for Aarhus Kommune.

CV

Uddannelse

Ph.d. i økonomi Aarhus Universitet 2013-2016
Cand.oecon. Aarhus Universitet 2010-2013

Ansættelser

Forsker VIVE 2017-
Forsker TrygFondens Børneforskningscenter, Aarhus Universitet 2016-2017
Forskningsassistent Økonomisk Institut, Aarhus Universitet 2010-2013

Undervisning

Mikroøkonomi I Institut for Matematik, Aarhus Universitet 2014
Health Economics Institut for Økonomi, Aarhus Universitet 2013

Tillidsposter

Associate Research Fellow Centre for the study of equality, social organization and performance, Faculty of Social Science (ESOP), University of Oslo 2014

Legater og priser

Studieophold, Oslo Universitet Augustinus Fonden 2013

Publikationsliste

2018

2017

2016

2014

  • Beuchert, Louise; Simon Calmar Andersen, Helena Skyt Nielsen og Mette Kjærgaard Thomsen (2014): 2L Rapport. Undersøgelse af effekten af tolærerordninger. (http://www.emu.dk/sites/default/files/140912%20Rapport%20om%20effekten%20af%20tolaererordninger.pdf). Aarhus: Aarhus Universitet.