KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Camilla T. Dalsgaard
Projektchef, cand.scient.pol.

Camilla T. Dalsgaard har fokus på analyser, der kan bruges som afsæt for at udvikle den offentlige velfærd. Hun beskæftiger sig især med kommunernes økonomiske styring og har indgående kendskab til det specialiserede voksenområde og dagtilbudsområdet.
Udskriv Del på
Telefon: 3369 7774
Telefon: 3369 7774
Afdeling: VIVE Styring og Ledelse
Sted: København

Vidensområder

Camilla har bred erfaring med anvendelsesorienterede analyser, der har til formål at skabe ny og brugbar styringsinformation til centrale offentlige aktører. Hendes primære arbejds- og vidensområder ligger inden for kommunernes økonomiske styring i et sammenlignende perspektiv, hvor hun har stor indsigt i det specialiserede voksenområde og dagtilbudsområdet.

Camilla har stået i spidsen for en lang række undersøgelser på det specialiserede voksenområde. Undersøgelserne har blandt andet belyst kommunernes udgifter, enhedsudgifter og aktiviteter samt deres tilbudsstruktur på området. Hun har også beskæftiget sig med at vurdere kvantitative socialdatas kvalitet og sammenlignelighed.
Derudover har Camilla været ansvarlig for en række komparative analyser af kommunernes personaleforbrug og enhedsudgifter på dagtilbudsområdet.

Metoder

Camilla benytter sig både af kvantitative og kvalitative metoder i sine undersøgelser. Ofte anvender hun en kombination af registeranalyser, spørgeskemaer, interview og workshops.

Baggrund

Camilla er uddannet cand.scient.pol. og har i mange år arbejdet med analyser af kommunernes økonomi og opgavevaretagelse. Hun har siden 2006 været ansat i det daværende KREVI, senere KORA og nu VIVE.CV

Uddannelse

Cand.scient.pol. Syddansk Universitet 2006

Ansættelser

Projektchef VIVE 2017-
Seniorprojektleder KORA 2012-2017
Specialkonsulent KREVI 2010-2012
Fuldmægtig KREVI 2006-2010

Tillidsposter

Censor Censorkorps for Statskundskab og Samfundsfag ved Københavns, Syddansk og Aarhus Universitet 2011-
Medlem af aftagerpanel Syddansk Universitet, Uddannelserne Statskundskab, Samfunds¬fag og Comparative Public Policy and Welfare Studies 2010-

Publikationsliste

2018

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007