KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Tine Rostgaard
Professor i komparativ social- og velfærdspolitik, ph.d. indenfor socialpolitik

Udskriv Del på
Telefon: 4274 3445
Telefon: 4274 3445
Afdeling: VIVE Arbejde og Ældre
Sted: København

Generelle kompetencer

Tine Rostgaard har stærke metodiske og faglige kompetencer indenfor familiepolitik og ældre-området. Tine arbejder især med data som interview og observationer, dokumenter samt spørgeskemaer. Hun har kvalifikationer og erfaringer med komplekse evalueringsopgaver, her-under randomiserede kontrollerede effektevalueringer af socialfaglige indsatser i kommunerne. Hun er en erfaren projektleder og formidler af forskningsresultater. Inden for ældreområdet har hun fx arbejdet med rehabilitering, kvalitetsbegreber og målinger, omsorgsbetinget livskvalitet, konkurrenceudsættelse, etnicitet og uformel pleje. Hun har udført analyser fx for Hjemme-hjælpskommissionen og Ældrekommissionen og internationalt for HelpAged International, Nor-dic Welfare Center, IFA og OECD.

Medlem af ekspertgrupper, udvalg mv.

Forkvinde for Dansk Gerontologisk Selskab, medlem af Think Tank on reablement for the Inter-national Federation of Ageing (IFA), fagekspert i det svenske forskningsråd FORTE, ledende for-fatter i The International Panel on Social Progress, redaktør af bogserien Alder og samfund, Fry-denlund Academic.

Hent Tines CV(engelsk)


CV

Uddannelse

Ph.d. i socialpolitik Syddansk Universitet 2004
Cand.scient.adm. (forvaltning) RUC 1995

Ansættelser

Forskningsassistent SFI 1995
Ph.d.-studerende SFI 1998
Forsker SFI 2004
Seniorforsker SFI 2006
Professor MSO Aalborg Universitet 2011
Professor MSO KORA 2015
Professor MSO VIVE 2017-

Undervisning

Politik og Administration Aalborg Universitet 2011-2015
Institut for Organisation CBS 2016-

Publikationsliste

2018

2017

2016

2015